Een betere toekomst voor
de kinderen van Senegal

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– NELSON MANDELA

Doneer nu

Senegal studieplan is een initiatief van Stichting Ong Education en werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van gedetailleerde offertes.

Senegal studieplan biedt kinderen een betere toekomst door educatie, door verbetering van lesomstandigheden, door aanschaf van studiemateriaal en door invoering van moderne lesmethoden. Senegal studieplan werkt kleinschalig en daardoor effectief. Elke euro komt zonder overhead terecht bij het beoogde project.

Onderwijs

Onderwijs is de beste manier om kinderen onafhankelijk te maken en een toekomst te bieden. Senegal Studieplan doet er alles aan om de omstandigheden van het onderwijs in Zuid-Senegal te verbeteren. Dit gebeurt door schoolgebouwen op te knappen en studiemateriaal aan te schaffen.

Schoolgebouwen

Senegal Studieplan houdt zich bezig met de renovatie van leslokalen, scholen, schoolmeubilair. De inrichting van computerruimtes en de aanleg van sportterreinen in Zuid-Senegal.

Studiemateriaal

Zonder de beschikking over lesboeken is lesgeven lastig, zo niet onmogelijk. Met de slimme inkoop van studiemateriaal door Senegal Studieplan kan de vereiste kennis beter en sneller worden overgedragen. Dit houdt in de aanschaf van lesboeken, computers, beamers, printers, alles draagt bij aan beter onderwijs.

Verbeterde lesmethoden

Door zelf les te geven, kunnen zowel leerlingen als docenten kennismaken met nieuwere lesmethoden en interessante thema’s die passen in het schoolprogramma en zorgen voor verbetering van het onderwijs en motivatie van de leerlingen.

Onderstaand bericht ontvingen we onlangs van Henri Badiane, directeur van ons Collège van Cap Skirring. We zijn trots op hem en het team van docenten met zulke mooie slagingspercentages:

“Nous avons 61 admins sur 66 candidats, soit un taux de 92% ! Toute l’équipe pédagogique et le bureau des parents d’élèves vous adressent des félicitations. Vous avez apporté une contribution importante pour que nous soyons dans d’excellents conditions”

”Wij hebben 61 geslaagden op 66 kandidaten, dus 92% van het totaal aantal leerlingen! Het voltallige lerarenteam en de ouderraad feliciteren jullie met dit resultaat. Jullie bijdrage is belangrijk voor ons en heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden op de school nu uitstekend zijn”