Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting ONG Education.

1. De privacyverklaring is een integraal deel van de algemene voorwaarden.
2. Als bestuurders van de Stichting garanderen wij dat donaties uitsluitend voor de doelstelling
van de Stichting worden aangewend. Zie hiervoor onze Statuten.
3. Aangezien we vooralsnog geen producten verkopen zijn er verder geen algemene
voorwaarden van toepassing.

Stichting ONG Education

A.J. Poldervaart, voorzitter.
M.W. van den Bergh, secretaris.
H. Baaij, penningmeester