Update 1 Cap Skirring

Februari 2016 Bezoek aan Cap Skirring. Wij hebben hier RenĂ© Sadio ontmoet, hoofd van de ouderraad van de CEM (middelbare school) van Cap Skirring. Er is gebrek aan veel basisbehoeften (geen stromend water en geen elektriciteit) op de school en wij besluiten een inzamelactie onder onze vrienden in Nederland te starten. Juli 2016 Er is dankzij onze vrienden ruim 2000 …

De school in Cap Skirring

Ik heb goed nieuws. Tot nu toe is er al ruim 2000 euro gestort voor de school in Cap Skirring. En wij willen jullie hartelijk bedanken voor al jullie bijdragen. Twee weken geleden hebben wij ik een bedrag van 1400 euro naar de school overgemaakt en daar is inmiddels al het materiaal van gekocht. De bedoeling is deze tijdens de …