Over ons

We hebben in de afgelopen vijf jaar heel veel bereikt. En daar zijn we echt trots op. Onze eerste school is nu bijna ‘af’. He eerste jaar hebben we elektriciteit laten aanleggen en een waterpomp geïnstalleerd, zodat er stromend water is tot in de toiletten.

Vervolgens hebben we het gebouw en de lokalen grondig opgeknapt. Tegelijkertijd hebben we een boekenfonds opgezet, aangezien de leerlingen nauwelijks over lesboeken beschikten. Inmiddels zijn er boeken voor bijna alle vakken en alle niveaus! Ten slotte hebben we een mediatheek ingericht met boekenkasten en 8 computers, zodat de leerlingen nu computerles kunnen krijgen.

Alleen het sportterrein is nog niet aangelegd, maar de bedoeling is om dat volgend jaar aan te pakken. We hebben er geld voor gereserveerd.
We werken met een vaste ploeg lokale ambachtslieden die uitstekend werk verrichten voor zeer redelijke prijzen. Tijdens de werkzaamheden zijn wij altijd ter plekke aanwezig.

Voor volgend jaar richten wij onze pijlen op drie nieuwe projecten:

  • 20 nieuwe computers voor het collège privé van Diembering
  • Lokalen opknappen en een waterput verdiepen voor het collège van Youtou
  • Een nieuw schoolgebouw voor de School voor de Tweede Kans van Kabrousse

Klik hier voor meer informatie over deze projecten.

Bram Poldervaart

Bram Poldervaart en Michiel van den Bergh

Bram is geboren en opgegroeid in Brielle. Op zijn 19e verhuisde hij naar Amsterdam waar hij Franse Taal en Letterkunde studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderbrak zijn studie twee jaar om in Londen in een reisbureau te gaan werken. Later vertrok hij naar Florence waar hij Italiaans studeerde en zijn doctoraalscriptie schreef. Terug in Amsterdam werkte Bram bij British Language Training Centre, hij heeft daar de afdeling Nederlands opgezet en taaltrainingen gegeven. Hij legde zich in toenemende mate toe op het ontwikkelen van lesmateriaal en schreef uiteindelijk samen met een collega een serie lesmethodes voor Wolters Noordhoff en Malmberg. In 1992 verhuisde hij naar Zuid Frankrijk waar als tolk en vertaler werkte. Hij begeleidde onder andere Nederlandse delegaties die werkbezoeken op het gebied van stedenbouw brachten aan Marseille. In 2010 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats waar hij nu actief is in het culturele leven. Hij houdt zich daar bezig met de organisatie van festivals en blies een oude traditie de Brielse maskerade nieuw leven in.

In zijn vrije tijd heeft hij veel reizen gemaakt onder andere naar Rusland, China en Afrika. Hij is gefascineerd door andere culturen en talen. Afrika is zijn grote passie. Twee jaar geleden kwam hij in Senegal in contact met het hoofd van de ouderraad van een middelbare school. Samen met Michiel van den Bergh heeft hij een campagne opgezet om de school financieel te steunen en dit heeft geleid tot de huidige stichting.

Michiel is geboren te Amsterdam. Hij groeide daar ook op en verhuisde na de echtscheiding van zijn ouders met zijn moeder en zusjes naar Haarlem. Op zijn 18e keerde hij terug naar Amsterdam en begon daar de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na 3 jaar onderbrak hij zijn studie filosofie om met een groep vrienden de discotheek en nachtclub Mazzo in Amsterdam op te zetten en hier ruim tien jaar leiding aan te geven. Zo raakte hij betrokken bij de internationale kunstwereld en leerde hij veel internationale artiesten kennen.

Michiel heeft een zoon uit een eerdere relatie en ontmoette in 1990 zijn huidige partner Iris die al een dochtertje had en met wie hij in een samengesteld gezin ging samenwonen. Zijn grote fascinatie voor filosofie leidde ertoe dat hij zijn studie hervatte en in 2011 afstudeerde.

Zijn liefde voor Afrika ontstond tijdens een reis door Noord Kenya. Vanaf dat moment zou hij nog veel reizen door in Noord- en West-Afrika ondernemen. In 1990 ontmoette hij Bram Poldervaart met wie hij bevriend raakte en met wie hij zijn passie voor Afrika deelt. Samen ondernamen zij verschillende reizen naar West Afrika. Voorjaar 2016 waren zij samen in Cap Skirring, Zuid Senegal, waar zij in contact kwamen met het hoofd van de ouderraad van een middelbare school. Zij werden geraakt door de noden van de school en het enthousiasme van de leerlingen en besloten er iets aan te gaan doen. In eerste instantie zamelden zij geld in via een particuliere actie onder vrienden en bekenden. Met deze actie brachten zij voldoende geld bijeen om elektriciteit en stromend water aan te leggen in het schoolgebouw, konden zij leermiddelen en lesboeken kopen. En hun ideaal ging in vervulling om zelf ook les te geven aan de school.