Projecten

Image

Nieuwe projecten

Wij willen het komend jaar het volgende realiseren

Opknappen van klaslokalen, uitboren van waterput en bouw watertoren voor het collège van Youtou

Bram, die de zomer van 2020 zes maanden in Senegal vastzat vanwege de lockdown, heeft veel nieuwe contacten gelegd en andere scholen in de regio bezocht.
Hij heeft onder andere het collège van Youtou bezocht. Youtou is een afgelegen dorp, een boottocht van een uur verwijderd van de bewoonde wereld. Het dorp leeft in volledige autarchie. Er is geen elektriciteit en geen internet. De bevolking leeft van de rijst- en fruitteelt, palmwijnproductie en visvangst. De school beschikt over een paar zonnepanelen waar dorpsbewoners hun telefoon komen opladen. Het collège van Youtou bestaat sinds 2005 en telt ca. 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Lambert, de directeur van de school vertelt met trots dat ondanks de ongunstige omstandigheden de school het best presterende collège van het departement is met een slagingspercentage van 95 % tot 100 %.

Voor deze school hebben wij in 2021 vier leslokalen laten opknappen, van twee lokalen moest de vloer geheel vernieuwd worden. Verder zijn zes ijzeren deuren geplaatst in het gebouw van de directie, ter vervanging van houten deuren die ernstig door termieten waren aangetast. We hebben voor deze school ook een fotokopieerapparaat, een computer en een omvormer aangeschaft voor aanpassing van de zonne-energie.

Verder kampte de school met een waterprobleem. De waterput stond een deel van het jaar droog. We hebben deze uitgeboord tot een diepte van 25 meter, zodat nu het hele jaar door voldoende drinkwater beschikbaar is. We hebben een pomp en zonnepanelen aangeschaft en een watertoren van vijf meter hoog laten bouwen voor het noodzakelijke verval. Alleen het loodgieterswerk en de aansluiting van de zonnepanelen moet nog gebeuren. Hier is al geld voor gereserveerd en zodra we terugkeren naar Senegal zullen we deze werkzaamheden hervatten. Wij laten nooit werkzaamheden uitvoeren als niemand van ons niet aanwezig is.





Aanleg sportveld voor het collège van Cap Skirring

Op dit moment hebben de leerlingen van het collège van Cap Skirring sportles op een terrein van de gendarmerie dat 800 meter verder ligt, aan de overkant van een drukke en gevaarlijke weg. In 2019 hebben wij een terrein achter de school laten egaliseren. Dit terrein werd aanvankelijk door de landeigenaren geschonken aan de school, maar inmiddels is een deel van het terrein toch weer opgeëist door de eigenaren. Dat zou betekenen dat het sportterrein minder groot wordt dan gepland. De onderhandelingen met de eigenaren zijn nog steeds gaande, maar we willen toch al een multisportterrein laten aanleggen dat geschikt is voor basketbal, volleybal en minivoetbal.

Image
Opknappen van klaslokalen en het verdiepen van een waterput in Youtou
Image

Bram, die deze zomer 6 maanden in Senegal vastzat vanwege de COVID lockdown, heeft veel nieuwe contacten gelegd en andere scholen in de regio bezocht.
Hij heeft onder andere het collège van Youtou bezocht. Youtou is een afgelegen dorp, een boottocht van een uur verwijderd van de bewoonde wereld. Het dorp leeft in volledige autarchie. Er is geen elektriciteit en geen internet. De bevolking leeft van de rijst- en fruitteelt, palmwijnproductie en visvangst. De school beschikt over een zonnepaneel waar veel dorpsbewoners hun telefoon kunnen opladen.

Image

Lambert, de directeur van de school

Het collège van Youtou bestaat sinds 2005 en telt ca. 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Lambert, de directeur van de school (zie foto hierboven) vertelt met trots dat ondanks de ongunstige omstandigheden de school het best presterende collège van het departement is met een slagingspercentage van 95 % tot 100 %. Helaas verkeert het schoolgebouw in een slechte staat. De vloeren zijn totaal versleten, deuren moeten worden vervangen en de lokalen moeten nodig geschilderd worden. Daarnaast is er geen printer, geen computer en geen fotokopieerapparaat.
Verder kampt de school met een waterprobleem. De waterput (zie foto hierboven) staat een deel van het jaar droog en moet dus uitgediept worden.

20 computers voor het Collège Privé van Diembering

Het collège privé van Diembering, opgericht in 1989, telt op dit moment 245 leerlingen. Inmiddels heeft de school de reputatie opgebouwd van ‘een van de beste middelbare scholen van de omgeving’. In 2009 is er in de school een computerruimte geïnstalleerd en ingericht met 14 computers, een laserprinter en een beamer. Computercursussen zijn verplicht en gratis voor alle leerlingen van de school. De computerdocent, de heer Trawaré is een gedreven man, maar 11 jaar na dato dreigt sluiting van de ruimte, omdat de meeste computers het hebben begeven. De reden hiervoor is ouderdom van de apparaten en gebrek aan regelmatig onderhoud.
Aangezien er nog maar een paar computers werken, zijn normale computerlessen onmogelijk geworden. De leerlingen hebben nu les in groepjes van vier voor 2 computers.

Daarom willen we voor deze school een aanvraag indienen voor 20 nieuwe computers en 10 UPS’s. UPS’s zijn noodzakelijk in Senegal om de computers te beschermen tegen regelmatige stroomonderbrekingen.
Verder zijn alle voorwaarden, zoals lokaal en docent, aanwezig. Zodra er nieuwe computers zijn, kunnen de leerlingen van de school weer normaal computerles krijgen.
Wij kwamen in contact met de school via Seydou, de zoon van Trawaré, en zelf computertechnicus. “Onderhoud van computers is essentieel om een lange levensduur te garanderen” volgens Seydou. “Helaas werd ik er in Diembering vaak pas te laat bij geroepen, als de computers al niet meer te redden waren.” Wij hebben met Seydou afgesproken dat, zodra we nieuwe computers hebben voor Diembering, hij die ook gaat onderhouden. Seydou is als computertechnicus verbonden aan het plaatselijke mineraalwaterbedrijf, La Casamançaise.

Image

Afgeronde projecten

Afgeronde projecten Collège (CEM) van Cap Skirring

Opknappen Leslokalen

In het voorjaar 2019 en 2020 hebben we door lokale ambachtslieden zeven in erbarmelijke staat verkerende leslokalen laten opknappen.
In een lokaal bevond zich een levensgevaarlijke boog met paal midden in de ruimte, deze is verwijderd en verder zijn de vloeren deels opnieuw gestort, muren gestuct en alles opnieuw geschilderd.

Tussen andere lokalen was de tussenmuur niet hoog genoeg. Die zijn opgetrokken, waardoor de geluidsproblemen zijn verholpen. Voor de ingangen van de lokalen bevond zich een schuin aflopende betonnen opgang, waar verschillende kinderen al waren gevallen en zich hadden verwond. Deze zijn vervangen door treden. Wat een verschil voor de leerlingen en docenten! Ze zijn allemaal heel blij met deze verbeteringen.

Image
Image
Kasten en computertafels

Wij hebben door de lokale timmerlui Ansou en Insa, een aantal kasten laten maken. Een paar grote boekenkasten voor de mediatheek, een kast voor de kamer conciërge en een kast in het kantoor van de directeur, die nu veel meer ruimte in zijn kantoor heeft gekregen. Daarnaast hebben zijn ook computertafels voor de mediatheek gemaakt. Alles handwerk, dat is veel goedkoper en natuurlijk ook mooier!

Image
Verhoging muren

De lokalen zijn zéér gehorig en hebben een slechte akoestiek. Geluidsoverlast van aanliggende lokalen hindert het lesgeven en verstoort de concentratie ernstig. Bij wijze van test hebben wij van één lokaal de muren verhoogd tot het golfplaten dak. Dit blijkt de geluidoverlast aanzienlijk te beperken. Dit betekent een aanzienlijke geldbesparing omdat de plafonds nu niet hoeven te worden verlaagd en geïsoleerd. Isolatie van de plafonds is dus voorlopig van de baan. Eerst gaan we alle muren verhogen en gaten laten dichtmetselen. Wij zullen Jaffai, onze vaste metselaar, die hard werkt en niet duur is, om een offerte vragen.

Inrichting mediatheek

Begin 2019 zijn we begonnen met de bouw van de mediatheek. Er was hier een ruimte in de school voor beschikbaar. Deze ruimte was in zeer slechte staat en er moest dus nog heel veel gebeuren, timmerlui, metselaars, elektriciens en schilders hebben deze ruimte voor zeer geringe kosten tot een prachtige mediatheek weten om te toveren. De ruimte bestaat uit een zaaltje met vier aparte studieruimtes waarin lange tafels zijn geplaatst waarin twee maal twee leerlingen ongestoord aan projecten kunnen werken. De bedoeling is in het najaar acht computers aan te schaffen en deze op een netwerk te laten aansluiten. Van Microsoft krijgen we als non-profit organisatie (ngo/ong) gratis licenties voor de software. Kosten moeten we nog beramen, maar deze zullen geschat rond de € 6.000,-- bedragen. (8x PC, 4x APC/UPS voor stroomuitval, schermen, geluidboxjes, hub, bekabeling, installatie etc.). De in 2018 aangeschafte BENQ beamer zal samen met de benodigde randapparatuur dan ook in deze ruimte worden geïnstalleerd. Deze ruimte voorzien dan in veel behoeften: cursisten kunnen er studeren, met computers werken op het internet, er wordt een bibliotheek ingericht, er kunnen dvd’s worden bekeken. Verder hebben we tafels laten maken voor de vier studieruimtes, maar er ontbreken nog stoelen en tafels voor de studiezaal ook deze willen we in 2020 laten maken. In Senegal is het arbeidsloon laag en dus is het voordeliger alles zelf te laten maken.

Image Image
Image
Opknappen schoolbanken

In 2019 zijn we begonnen de schoolbanken op te knappen. Veel banken zijn in slechte staat, soms zit het bovenblad los, of is dat helemaal gescheurd. Soms ontbreekt de rugleuning, De timmerman heeft dit jaar 40 banken opgeknapt. We willen in 2020 zodra we daar zijn ook de andere kapotte banken laten opknappen.

Aanschaf lesmateriaal

Aan het begin van onze betrokkenheid bij de school hadden de leerlingen geen lesboeken, alleen een schriftje en een pen. In 2018 zijn lesboeken Engels voor alle niveaus en lesboeken wiskunde voor twee niveaus aangeschaft. Voorjaar 2019 hebben we de lesboeken wiskunde voor de overige twee niveaus aangeschaft. We hebben nu in juli 2009 voor het volgend schooljaar (oktober 2019) lesboeken voor SVT (biologie/geologie) aangeschaft evenals een eerste serie boeken Frans in samenspraak met de leraren Frans, voor de nieuwe bibliotheek. Verder zijn er door ons dvd’s, schriften, pennen, driehoekjes, gradenbogen etc. aangeschaft.



Image