Projecten

Cet article est disponible en fr

Project 1 – Aanleg sportveld
Het huidige sportveld ligt op 1 km afstand en verkeert in slechte staat. De leerlingen moeten een gevaarlijke weg oversteken om er te komen. De lokale aannemer begroot het egaliseren en draineren van de grond op €2.409

Project 2 Aankoop 15 kasten
De eerste partij lesboeken is aangeschaft en binnenkort volgt de tweede. Daar zijn de leraren in Cap Skirring heel zuinig op. Maar zonder kasten kunnen ze die belangrijke boeken niet goed opbergen. Begroting: €609

Project 3 – Uitbreiding leslokalen
Het aantal leerlingen is sterk gestegen. In sommige klassen zitten maar liefst 60 leerlingen. Dan wordt lesgeven wel heel moeilijk en ontbreekt elke persoonlijke aandacht. Daarom is uitbreiding noodzakelijk. Begroting: €1.421

Project 4 – Verhoging muren
Gelukkig ziet de school er langzamerhand steeds beter uit. Helaas verhoogt dat ook de kans op inbraak. Om dat te voorkomen moeten de muren van de toegangspoort flink worden verhoogd.
Begroting: €951

Project 5 – Vergroting kantoor
Het hoofd van de school is slecht gehuisvest. Hij zit min of meer opgsloten in een hokje van 2 x 3 meter, dus veel te klein en onwerkbaar. Onze lokale aannemer kan zijn kantoor
vergroten. Begroting: €2.467

Project 6 – Isolatie plafonds
De lokalen zijn zéér gehorig en hebben een slechte akoestiek. Geluidsoverlast van aanliggende lokalen hindert het lesgeven en verstoort de concentratie ernstig.
Begroting: € 6.281

Project 7 – Aankoop lesmateriaal
De leerlingen hadden geen lesboeken, enkelen een schriftje en een pen. Voor twee niveaus zijn de boeken inmiddels aangeschaft, voor twee andere niveaus zijn nog 400 lesboeken Engels nodig.
Begroting: €1.000

De totale begroting is € 15.138,-